Amsterdambynight Amsterdam Nacht WiW Photography Fotografie Fine Art Kunst

 

Noorderkerk

Bij Amsterdam by Night kunt u genieten van de Amsterdamse kerken. Deze imposante gebouwen vallen direct op en dragen bij aan het karakter van de verschillende buurten. Een aantal is al voorbij gekomen op de Facebook pagina, en de Zuiderkerk, Oude Kerk en Sint Nicolaasbasiliek stonden eerder al in de Spotlight. Deze keer nemen we een nachtelijk kijkje bij de Noorderkerk aan de rand van de Jordaan op de Noordermarkt.

Noorderkerk Amsterdam Nacht amsterdambynight

Bouw van de Noorderkerk

Amsterdam Noorderker Nacht amsterdambynightIn de 17de eeuw nam de Amsterdamse bevolking snel toe en werd besloten tot een grote stadsuitbreiding. De grachtengordel bood woonruimte voor de rijke burgerij terwijl de Jordaan werd aangelegd als arbeidersbuurt. Met de stadsuitbreidingen kwam ook de noodzaak voor nieuwe kerkgebouwen, waarbij de Westerkerk werd gebouwd als pronkstuk voor de bewoners van de grachtengordel. Voor de arbeiders uit de Jordaan werd de veel eenvoudigere Noorderkerk gebouwd. De Noorderkerk is, net als de Westerkerk, een ontwerp van stadsarchitect Hendrick de Keyser. Vooral in de raamconstructies komt de gelijkenis tussen beide kerken duidelijk naar voren. De protestantse Noorderkerk werd tussen 1620 en 1623 gebouwd en heeft een opvallend kleine toren die vrijwel niet boven de omliggende bebouwing uit steekt. Dit staat in schril contrast met de hoge Westertoren, die een statig herkenningspunt vormt in het oude westelijke stadsdeel. Architect Hendrick de Keyser heeft het uiteindelijke resultaat nooit kunnen aanschouwen door zijn overlijden in 1620.

 

 

 

Februaristaking

Noorderkerk Amsterdam Nacht amsterdambynightBij de kerk zijn een aantal herdenkingsplaquetten aangebracht ter nagedachtenis aan de Jordaanoproer van 1934, de tijdens de 2de wereldoorlog gevallen buurtbewoners en de Februaristaking van 1941. Deze staking is een van de weinige grootschalige vormen van verzet tegen de Duitse bezetter.

Op 24 februari werd door de Communistische Partij Nederland (CPN) een openbare bijeenkomst gehouden op de Noordermarkt. Naar aanleiding van de razzias in de Jodenbuurt werd besloten tot een algehele staking die van Amsterdam oversloeg naar grote delen van Noord-Holland en zelfs Utrecht. De staking werd binnen twee dagen geweldadig beeindigd door de bezetter, waarna verder grootschalig verzet in Nederland uit bleef.

Restauratie en bezichtiging

Tussen 1993 en 1998 is de Noorderkerk volledig gerestaureerd. Een groot deel van deze restauratie werd betaald door het rijk en het stadsbestuur. Als tegenprestatie voor deze bijdrage moest het kerkgebouw ook opgengesteld worden voor culturele activiteiten. Er worden dan ook met enige regelmaat concerten gehouden. Daarnaast wordt de kerk ook nog steeds gebruikt door de Protestantse gemeente. De Noorderkerk is op maandag en zaterdag beperkt open voor bezichtigingen.

Bronvermelding:

- Noorderkerk

- www.amsterdam.nl

 

Interessant wat u heeft gelezen? Deel deze pagina dan! Bestel afdrukken via de Prints pagina.

 

Terug naar Spotlight