Amsterdambynight Amsterdam Nacht WiW Photography Fotografie Fine Art Kunst

 

Koninklijk Paleis op de Dam

Amsterdam by Night zet de Spotlight op het Koninklijk Paleis op de Dam. Dit grootse gebouw domineert het centrale plein van de stad en heeft een rijke geschiedenis. Hoewel het gebouw tegenwoordig in gebruik is als paleis van de Koninklijke familie werd het oorspronkelijk gebouwd als stadhuis van Amsterdam.

Stadhuis van Amsterdam

In de 17de eeuw groeide Amsterdam uit te een grote handelsstad en het originele stadhuis, dat ook op de Dam stond, was door de toenemende bevolking en groeiende economie te klein geworden. Daarom werd besloten tot de bouw van een nieuw stadhuis dat een wereldstad als Amsterdam waardig was. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, en in de euforie van de Gouden Eeuw werd het meest ambitieuze project geselecteerd. Aan het plein op de Dam werd in 1648 onder leiding van bouwmeester Jacob van Campen begonnen met de bouw van een groots classicistisch gebouw. De inrichting werd verzorgd door meesters als de beeldhouwer Quellinus en de schilders Rembrandt van Rijn, Govaert Flinck en Ferdinand Bol. In 1655 werd het stadhuis in gebruik genomen, hoewel de bouw nog niet volledig afgerond was. Onder de Amsterdammers stond het gebouw al snel bekend als een van de wereldwonderen.

Koninklijk Paleis Dam Amsterdambynight Amsterdam Nacht

Lodewijk Napoleon

Toen Nederland in de nasleep van de Franse revolutie werd ingelijfd door Napoleon Bonaparte werd diens broer Lodewijk Napoleon gekroond tot koning van Nederland. Op zoek naar een geschikte verblijfsplaats viel zijn oog op het stadhuis van Amsterdam. In 1808 nam hij er zijn intrek en veranderde de functie van stadhuis in paleis. Hoewel Lodewijk Napoleon in 1810 afstand deed van de troon bleef het paleis in Franse handen. Op 9 oktober 1811 werd keizer Napoleon Bonaparte zelfs feestelijk onthaald in het paleis.

Het huidige Paleis

Na het vertrek van de Fransen is er korte tijd sprake geweest om het paleis de originele functie als stadhuis terug te geven. Dit is echter nooit verwezenlijkt, mede door de hoge kosten die een verbouwing met zich mee zou brengen. Het paleis was tot 1935 nog eigendom van de stad Amsterdam, maar werd in dat jaar voor 10 miljoen gulden aan de Nederlandse staat verkocht. Tegenwoordig wordt het paleis gebruikt voor officiele ontvangsten bij staatsbezoeken. Ook heeft prinses Beatrix hier op 30 april 2013 de troon overgedragen aan Koning Willem-Alexander. Daarnaast is het paleis geopend voor publiek, en de centrale hal en historische inrichting uit de Franse periode zijn een bezoekje zeker waard.

Bronvermelding:

- Koninklijk Paleis Amsterdam

 

Interessant wat u heeft gelezen? Deel deze pagina dan! Bestel afdrukken via de Prints pagina.

 

Terug naar Spotlight